Cennik

Logotec App Studio oferowane jest w modelu PaaS.
Jeżeli jest dla Ciebie niezbędne przejście na model On-premise, skontaktuj się z nami

Wybierz plan który najbardziej Ci odpowiada.
Skorzystaj z naszych usług i stwórz swoją aplikację
którą możesz hostować lokalnie lub skorzystać
z naszych serwerów chmurowych.

Pierwszy miesiąc

0

Aplikacje dostępne na
Windows 10, macOS, Android, iOS

PaaS

 • Domyślny certyfikat aplikacji
 • Maksymalnie 10 paczek instalacyjnych
 • Maksymalnie 1 użytkownik każdej aplikacji
 • Maksymalnie 5 aplikacji

Premium

89zł (netto) miesięcznie

Aplikacje dostępne na
Windows 10, macOS, Android, iOS

PaaS

 • Własne certyfikaty aplikacji
 • Możliwość zwiększenia ilości paczek instalacyjnych*
 • Dowolna ilość użytkowników każdej aplikacji
 • Dowolna ilość aplikacji
 • Integracja z systemami pocztowymi
 • Integracja z systemami płatności
 • Integracja z systemami powiadomień SMS
 • Możliwość publikacji aplikacji w Microsoft Store, Google Play, App Store iOS/macOS
 • Email Support ***
 •  
Cena za użytkowników
końcowych: 5-50zł
w zależności od ilości
użytkowników aplikacji.

Enterprise

cena indywidualna

Aplikacje dostępne na
Windows 10, macOS, Android, iOS

PaaS lub on-Premise ****

 • Własne certyfikaty aplikacji
 • Możliwość zwiększenia ilości paczek instalacyjnych*
 • Dowolna ilość użytkowników każdej aplikacji
 • Dowolna ilość aplikacji
 • Integracja z systemami pocztowymi
 • Integracja z systemami płatności
 • Integracja z systemami powiadomień SMS
 • Możliwość publikacji aplikacji w Microsoft Store, Google Play, App Store iOS/macOS
 • Email Support ***
 • Dedykowany Support *****
Cena za użytkowników
końcowych: 5-50zł
w zależności od ilości
użytkowników aplikacji.

* można dowolnie zwiększyć ilość generowanych paczek instalacyjnych za opłatą w wysokości 50,00 zł (netto) za każde 10 operacji wygenerowania paczki.

** dla krótszych okresów płatności jest to odpowiednio 99 zł (netto) za miesiąc przy płatności za 6 miesięcy i 109 zł (netto) przy płatności za 3 miesiące.

*** support dostępny jest wyłącznie po przejściu podstawowego, kilkugodzinnego szkolenia.

**** w celu ustalenia kosztów i innych szczegółów dotyczacych wersji on-premise skontaktuj sie z nami.

***** warunki dedykowanego suportu ustalane sa indywidualnie.

Kiedy najbardziej się opłaca skorzystanie z Logotec?

Zawsze wtedy, kiedy zależy nam na:

 • stworzeniu rozwiązania biznesowego w bardzo krótkim czasie
 • niewielkim kosztem
 • a zwłaszcza, jeżeli ma ono działać na różnych systemach operacyjnych czy urządzaniach
Czy mogę liczyć na szkolenie?

Oczywiście – oferujemy zarówno szkolenia (także online) jak i workshop’y pomagające w tworzeniu aplikacji czy pomagające w rozwiązaniu specyficznych problemów. Skontaktuj się z nami, a ustalimy szczegóły.

Czy ponoszę duże ryzyko inwestycyjne?

Absolutnie nie. Ponieważ stworzenie funkcjonalnego prototypu trwa dni a nie miesiące, ryzyko inwestycyjne jest minimalne – tym bardziej, że rozbudowa o nową funkcjonalność i zmiany są szybkie i proste.

Czy muszę posiadać jakieś dodatkowe narzędzia programistyczne jak np. MS Visual Studio, kompilatory, itp.?

Nie, nie jest potrzebne ani posiadanie takich dodatkowych narzędzi ani też znajomość ich obsługi.

Proces kompilacji odbywa się w chmurze i jest w pełni automatyczny.

Gdzie powinna się znajdować baza danych, na podstawie której tworzymy aplikację?

Baza danych może się znajdować na dowolnym serwerze – warunkiem jest tylko to, że w czasie tworzenia aplikacji musi być ona dostępna przez Internet.

Tak więc dla przykładu może ona być dostępna w chmurze (np. Microsoft Azure, Amazon Cloud, Google Cloud), w chmurze prywatnej, czy też w lokalnej serwerowni (z dostępem przez Internet).

Uwaga: 

Baza danych musi być dostępna przez Internet wyłączenie na etapie jej tworzenia. Po stworzeniu aplikacji – jeżeli zakładamy, że nasza aplikacja ma działać wyłącznie w sieci lokalnej (bez dostępu przez Internet) – możemy zablokować dostęp przez Internet.

Czy stworzone aplikacje działają offline?

Aplikacje pracują online a w wypadku utraty połączenia automatycznie przechodzą do trybu offline. Jest to możliwe, ponieważ wykorzystywana jest lokalna baza danych.  Po nawiązaniu połączenia możliwa jest synchronizacja.

Kiedy najbardziej się opłaca skorzystanie z Logotec?

Zawsze wtedy, kiedy zależy nam na:

 • stworzeniu rozwiązania biznesowego w bardzo krótkim czasie
 • niewielkim kosztem
 • a zwłaszcza, jeżeli ma ono działać na różnych systemach operacyjnych czy urządzaniach

Modele Rozliczenia

Istnieje kilka możliwych modeli rozliczeń – o wyborze danego modelu
zawsze decyduje twórca aplikacji:

Model 1

• Twórca aplikacji tworzy aplikację i za jej tworzenie pobiera opłatę od zleceniodawcy
• Użytkownicy płacą abonament za korzystanie z platformy bezpośrednio platformie, bez pośrednictwa twórcy aplikacji

Model 2

• Twórca aplikacji tworzy aplikację i za jej tworzenie pobiera jednorazową opłatę od zleceniodawcy
• Użytkownicy płacą dodatkowo abonament za korzystanie z platformy twórcy aplikacji, a ten płaci z kolei platformie.
Ewentualna nadwyżka to jego dodatkowy zysk

Model 3

• Twórca aplikacji tworzy aplikację (na własny koszt/zlecenie) i udostępnia ją (za ustaloną przez siebie opłatą abonamentową)
użytkownikom (firmom lub osobom)
• Użytkownicy płacą abonament za korzystanie z platformy twórcy aplikacji, a ten płaci w kolei platformie abonament w cenach określonych
powyżej – nadwyżka to jego dodatkowy zysk

Model 4

• Twórca aplikacji tworzy aplikację (na własny koszt/zlecenie) i udostępnia ją (za ustaloną przez siebie opłatą abonamentową)
użytkownikom (firmom lub osobom), wskazując wskazując platformę jako odbiorcę płatności
• Użytkownicy płacą abonament za korzystanie z aplikacji platformie, a platforma wypłaca (raz w miesiącu)
nadwyżkę powyżej standardowych cen za korzystanie z platformy (jak wyżej) twórcy aplikacji