Jak działa Logotec App Studio

Buduj aplikacje mobilne i desktopowe

Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź że tworzenie aplikacji nie musi być takie trudne.

Zainteresowany Logotec App Studio

1. Pobierz i zainstaluj Logotec App Studio

Przejdź do sklepu Microsoft Store, pobierz i zainstaluj aplikację Logotec App Studio.

2. Załóż bezpłatne konto testowe

Po uruchomieniu aplikacji załóż bezpłatne konto testowe (trial ważny przez 3 miesiące) klikając przycisk „Utwórz konto” na stronie logowania.

3. Przygotuj swoją bazę danych

W programie Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL lub Maria DB stwórz bazę danych, która ma stanowić podstawę Twojej pierwszej aplikacji.

4. Wygeneruj aplikację

Dodaj swoją bazę danych do Logotec App Studio wskazując jej adres internetowy oraz nazwę. Następnie można określić czy wykorzystywane mają być wszystkie elementy bazy danych, tablice i widoki czy tylko niektóre z nich.

5. Zmień wygląd i rozmieszczenie obiektów na stronie głównej

Logotec App Studio automatycznie generuje projekt aplikacji w oparciu o analizę struktury bazy danych. Dla przykładu: generowana jest strona startowa aplikacji, na której umieszczane są w domyślnym stylu obiekty odpowiadające tablicom bazy danych. Możemy to dowolnie zmodyfikować rozmieszczając obiekty, zmieniając styl wyświetlania, grafikę czy opis.

6. Zmodyfikuj formularze obiektów

W formularzach obiektów umieszczane są automatycznie wszystkie pola z bazy danych natomiast można zdecydować, które mają zostać użyte, a które nie. Można dowolnie zmodyfikować położenie pól i ich opis, wygląd i styl formularzy (np. dodać zakładkę czy sekcję).

7. Zmodyfikuj elementy listy

Podobnie jak możliwe jest definiowanie wyglądu formularzy, można także definiować listę znajdującą się po lewej stronie.

8. Tworzenie relacji pomiędzy obiektami

Można tworzyć dowolnie skomplikowane relacje pomiędzy poszczególnymi obiektami, tablicami, widokami. W tradycyjnym sposobie tworzenia aplikacji, stworzenie tego typu powiązań wymaga umiejętności programowania. Tymczasem w Logotec App Studio część z nich jest tworzona automatycznie na podstawie relacji w bazie danych, a część może zostać zdefiniowana za pomocą kilku kliknięć myszką.

9. Zagnieżdżanie obiektów

Obiekty podrzędne mogą zostać zagnieżdżone w obiekcie głównym na kilka różnych sposobów i jest to kwestia kilku sekund. Dowolnie możemy modyfikować wygląd takiego zagnieżdżonego obiektu decydując jakie dane mają się w nim znajdować, a jakie nie, a także w jaki sposób mają być prezentowane.

10. Dostosuj swoją aplikację do innych systemów operacyjnych
i urządzeń

Aplikacja, raz zdefiniowana przy pomocy Logotec App Studio, automatycznie działa na wszystkich najbardziej popularnych platformach Windows 10, AndroidOS, macOC, iOS. To, że działa, nie oznacza, że wygląda dokładnie tak, jakbyśmy to sobie wymarzyli – możemy to  jednak bardzo łatwo zmienić poprzez tworzenie alternatywnych formularzy czy np. definiowania ikon dla poszczególnych systemów operacyjnych.

11. Opublikuj swoją aplikację i zobacz jak działa

Po zdefiniowaniu aplikacji można ją opublikować. W tym procesie Logotec App Studio automatycznie generuje na podstawie stworzonej definicji gotowe rozwiązanie, które działa automatycznie (bez potrzeby uzupełnienia) na wszystkich popularnych platformach (Windows 10, AndroidOS, macOC, iOS) oraz urządzeniach (laptopy, telefony, tablety). Logotec App Studio umożliwia skompilowanie aplikacji dla wybranych systemów operacyjnych i sam generuje paczki instalacyjne gotowe do zainstalowania na urządzeniach użytkowników końcowych.

Możemy od razi sprawdzić działające rozwiązanie, wstawić aplikację do wybranego sklepu (GooglePlay, Microsoft Store, App Store) jak również dokonać instalacji na wybranym urządzeniu bez użycia sklepu.

Oczywiście jest to pobieżny przegląd tego, co oferuje Logotec App Studio. Możliwości jest o wiele więcej i to zarówno dla osób nie będących programistami jak i dla zaawansowanych programistów w tym tworzenie filtrów i przełączalnych widoków list, obsługa zdarzeń, wsparcie dla skryptów użytkownika i wiele innych.