Logotec App Studio

Rozwiązanie pozwala tworzyć zaawansowane rozwiązania biznesowe bez potrzeby programowania. Aplikacja – raz zdefiniowana – działa (automatycznie – bez potrzeby ich uzupełniania) na notebookach, tabletach i smartfonach i na wszystkich popularnych platformach: Windows 10, Android, iOS i macOS.

Rozwiązanie pozwala tworzyć wielowarstwowe aplikacje biznesowe

Logotec App Studio nie służy do tworzenia aplikacji „przeglądarkowych” – „klientem” jest zawsze lokalna aplikacja, działająca na urządzeniu użytkownika (desktopie, tablecie czy smartfonie) – jej instalacja jest automatyczne i trwa paredziesiąt sekund.

Część serwerowa działa na serwerach Microsoftu lub na Linuxie.

Zarówno aplikacja „kliencka” jak i serwerowa są tworzone w pełni automatycznie.

Uwaga

Część „kliencka” to natywna, skompilowana aplikacja (stworzona w języku C#)

Część serwerowa to technologia .NET Core

W większości wypadków czas tworzenia aplikacji skraca się w stosunku do tradycyjnych metod o dwa rzędy wielkości, z miesięcy do godzin. Stworzenie prototypu zajmuje najczęściej kilka godzin do 2-3 dni. Stworzenie zaawansowanej aplikacji od kilku dni do kilku tygodni.

Nie, do tworzenia aplikacji nie jest wymagana umiejętność programowania, a pomimo to tworzone aplikacje są budowane z zastosowaniem najnowszych technologii. Niezbędna jest jednak  elementarna wiedza o bazach danych, a przed wszystkim umiejętność stworzenia swojej bazy danych.

Nie, nie jest potrzebne ani posiadanie takich dodatkowych narzędzi ani też znajomość ich obsługi.

Proces kompilacji odbywa się w chmurze i jest w pełni automatyczny.

Tak i to na dwóch poziomach.

Po pierwsze, tworząc aplikację mamy zawsze do czynienia z dwoma „warstwami”:

 •       warstwa testowa
 •       warstwa produkcyjna

Jest to np. bardzo przydatne w sytuacji, kiedy stworzona przez nas aplikacja jest już wykorzystywana przez użytkowników, a my chcemy dokonać w niej jakichś zmian, uzupełnień czy poprawek, co zazwyczaj wymaga kilku testów. Każdy test zaburzałby pracę użytkowników (aplikacja po opublikowaniu zmian – co jest niezbędne to testowania – jest automatycznie aktualizowana na każdym urządzeniu).

Aby uniknąć takich problemów, wszelkie zmiany i uzupełnienia najlepiej wprowadzać i testować w warstwie testowej – dopiero po przetestowaniu aplikacji należy ją opublikować w warstwie „produkcyjnej”

 

Ponadto każda „publikacja” aplikacji w warstwie produkcyjnej powoduje zapisanie kopii jej aktualnej definicji. W rezultacie zawsze możemy wrócić do dowolnej, wcześniejszej wersji.

Logotec App Studio jest oparte o koncepcję „data first” – zakładamy, że jeżeli ktoś nie potrafi stworzyć swojej bazy danych, jego szanse na stworzenie sensownie działającej aplikacji są minimalne.

Z tego powodu, stworzenie aplikacji za pomocą Logotec App Studio wymaga najpierw stworzenia bazy danych.

Logotec App Studio wspiera teoretycznie dowolne źródła danych, niemniej ogólnie dostępne są następujące bazy danych:

 •       MS SQL Server
 •       PostgreSQL
 •       MySQL

Na platformie Logotec App Studio dostępne są przykładowe bazy danych (oparte o przykładową bazę danych Microsoftu Nortwind) działające na wszystkich trzech powyższych platformach.

Baza danych może się znajdować na dowolnym serwerze – warunkiem jest tylko to, że w czasie tworzenia aplikacji musi być ona dostępna przez Internet.

Tak więc dla przykładu może ona być dostępna w chmurze (np. Microsoft Azure, Amazon Cloud, Google Cloud), w chmurze prywatnej, czy też w lokalnej serwerowni (z dostępem przez Internet).

Uwaga: 

Baza danych musi być dostępna przez Internet wyłączenie na etapie jej tworzenia. Po stworzeniu aplikacji – jeżeli zakładamy, że nasza aplikacja ma działać wyłącznie w sieci lokalnej (bez dostępu przez Internet) – możemy zablokować dostęp przez Internet.

Logotec App Studio skierowane jest dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji w bardzo szybki i jak najtańszy sposób.

Ponieważ wymagana jest:

 •       elementarna wiedza o bazach danych
 •       umiejętność stworzenia własnej bazy danych
 •       znajomość problemu, który aplikacja ma rozwiązać

rozwiązanie jest najbardziej przydatne np. dla następujących grup osób

 •       analitycy biznesowi
 •       projektanci rozwiązań IT
 •       programiści, którzy programują na jeden system operacyjny, a mają potrzebę stworzenia aplikacji działających na wielu systemach operacyjnych i urządzeniach
 •       programiści, którzy mają szybką
 •       „power userzy” (np. osoby, które posługiwały się MS Access czy podobnymi narzędziami – tzw. „citizen developers”

Jednym z zastosowań jest możliwość prototypowaniac- tworzenia ad-hoc prototypów rozwiązań w radyklanie krótkim czasie, bez ponoszenia dużych kosztów

Po odbyciu krótkiego szkolenia i poznaniu narzędzia stworzenie prototypu zajmuje najczęściej kilka godzin do 2-3 dni. Stworzenie zaawansowanej aplikacji od kilku dni do kilku tygodni.

Dla przykładu rozwiązanie oparte o przykładową bazę danych Microsoft Northwind zostało tworzone przy pomocy Logotec App Studio w czasie około 2.5 godzin i działa na wszystkich platformach i urządzaniach. Nakłady przy pomocy metod tradycyjnych przez programistę o niezłym doświadczeniu byłyby nie mniejsze niż około parę miesięcy  – na jedną platformę!.

Innym przykładem może być w pełni funkcjonalne rozwiązanie oparte o przykładową, zaawansowaną bazę danych Microsoftu – Adventure Works – które zostało stworzone w ciągu 5 dniu. Tworzenie tego rozwiązania metodami tradycyjnymi zajęłoby nie mniej niż rok pracy bardzo doświadczonemu programiście.

Logotec App Studio oferowane jest jako serwis chmurowy – działa w trybie multi-tenant czyli nowy klient może rozpocząć pracę natychmiast.

Oferowane jest jako subskrypcja – przez pierwsze 3 miesiące oferowany jest bezpłatnie (trzymiesięczny trial).

 Więcej informacji na temat modelu licencjonowania można znaleźć tutaj:

Tak, rozwiązanie jest wielojęzyczne. Obecnie działa w języku polskim, angielskim i niemieckim, a wkrótce będzie także działać po chińsku.

Jeżeli chcemy stworzyć aplikację w kilku językach, nie ma potrzeby tworzenia kilku wersji aplikacji – po prostu po stworzeniu aplikacji w jednym języku, dokładamy alternatywne teksty  (np. nagłówki pól na formularzach) dla pozostałych języków.

Zawsze wtedy, kiedy zależy nam na:

 • stworzeniu rozwiązania biznesowego w bardzo krótkim czasie
 • niewielkim kosztem
 • a zwłaszcza, jeżeli ma ono działać na różnych systemach operacyjnych czy urządzaniach

Oczywiście – oferujemy zarówno szkolenia (także online) jak i workshop’y pomagające w tworzeniu aplikacji czy pomagające w rozwiązaniu specyficznych problemów. Skontaktuj się z nami, a ustalimy szczegóły.

Tak, oczywiście. Skontaktuj się z nami, a umówimy się na prezentację online lub osobistą.

Aplikacje stworzone przy pomocy Logotec App Studio

Oczywiście można tworzyć nie tylko prototypy, ale także gotowe aplikacje. Jest to narzędzie służące do tworzenia aplikacji różnego typu: od prostych „appek”, do zaawansowanych systemów CRM, systemów zarządzania dokumentami czy też systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstwa.

Aplikacje pracują online a w wypadku utraty połączenia automatycznie przechodzą do trybu offline. Jest to możliwe, ponieważ wykorzystywana jest lokalna baza danych.  Po nawiązaniu połączenia możliwa jest synchronizacja.

Każda stworzona aplikacja automatycznie działa na wszystkich popularnych systemach operacyjnych (Windows 10, Android, iOS, macOS) oraz urządzeniach (komputery osobiste, smartphony, tablety).

Tak, każda stworzona aplikacja automatycznie działa na wszystkich popularnych systemach operacyjnych (Windows 10, Android, iOS, macOS) oraz urządzeniach (komputery osobiste, smartphony, tablety).

Tak, wszystkie rozwiązania tworzone przy pomocy Logotec App Studio są rozwiązaniami chmurowymi, co doskonale wpisuje się w najnowsze trendy i daje kompletnie nowe możliwości rynkowe.

Uwaga

Nie ma także najmniejszego problemu w tworzeniu aplikacji działających wyłącznie w sieci lokalnej – stworzona aplikacja automatycznie działa w obu trybach (kwestia konfiguracji)

Wszelkie zmiany w aplikacji można wprowadzać na bieżąco w bardzo prosty i szybki sposób.

Po „opublikowaniu” zmian w aplikacji (proces udostępnienia zmian) aplikacja jest automatycznie aktualizowana na wszystkich urządzeniach użytkowników w trakcie pracy – nie ma potrzeby ponownej kompilacji, instalacji czy „wrzucania” do sklepu producenta danego systemu operacyjnego (Microsoft Store, Google Play, App Store for iOS czy macOS).

Ponowna kompilacja aplikacji (automatycznie realizowana przez platformę) wskazana jest jedynie od czasu do czasu – kiedy np. chcemy skorzystać z nowych funkcji platformy lub z jej bieżącej aktualizacji.

Należy też pamiętać, że każda aplikacja stworzona za pomocą Logotec App Studio jest od początku , „z marszu”, dojrzała pod względem technologicznym, zoptymalizowana pod kątem szybkości działania, a także dojrzała w sensie występowania ewentualnych błędów programistycznych. Coś, co przy tradycyjnym podejściu do programowania wymaga wielomiesięcznego – już po stworzeniu rozwiązania – żmudnego etapu poprawiania błędów i dojrzewania rozwiązania, tutaj nie ma miejsca.

Mówiąc „prototyp, mamy na myśli:

 •       zazwyczaj ograniczony zakres funkcjonalny (zazwyczaj prototyp nie zawiera wszystkich niezbędnych – z punktu widzenia użytkownika – funkcji)
 •       zazwyczaj trochę „surowy” interfejs użytkownika („wygładza” się go po zaakceptowaniu prototypu)

a nie dojrzałość technologiczną, która jest „z marszu” stuprocentowa.

Tzw. „generatory aplikacji” (a do nich należy Logotec App Studio) dzielą sią na dwie główne grupy:

 •       „low code” (czasem określane także mianem „less code”)
 •       no-code

Pierwsza grupa („low code”) zazwyczaj generuje fragmenty kodu, które muszą być w kolejnym kroku uzupełnione, zintegrowane, przejrzane i zoptymalizowane.

Druga grupa („no-code”) kompletnie odcina użytkownika od wygenerowanego kodu – tworzona jest aplikacja w pełni gotowa do instalacji i użycia oraz zoptymalizowana.

Zalety drugiej grupy („no-code”) są oczywiste:

 •       proces tworzenia gotowej aplikacji  jest wielokrotnie szybszy i tańszy
 •       nie jest wymagana żadna umiejętność programowania
 •       nie musimy posiadać dodatkowych narzędzi (kompilatory, itp.) na poszczególne platformy

Wadą jest to, że zazwyczaj zakres tworzonych aplikacji jest węższy niż zakres aplikacji tworzonych za pomocą aplikacji z pierwszej  grupie pierwszej.

Logotec App Studio jest narzędziem z grupy „no-code”, ale znajduje się na pograniczu obu grup

 •       aplikacje tworzymy jak w narzędziach „no-code”
 •       ale zakres możliwych do stworzenia aplikacji (podkreślamy: biznesowych) jest o wiele szerszy niż zakres możliwych aplikacji tworzonych za pomocą typowych rozwiązań „no-code”

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule: nie, standardowo nie jest udostępniany kod źródłowy i jesteśmy przekonani że nie ma takiej potrzeby. W uzasadnionych wypadkach prosimy o kontakt.

Generalnie system nie zawiera funkcjonalności gotowej do integracji z innymi systemami, poza:

  integracją z systemami mailowymi (wszystkie systemy w typowych standardach),

  systemem płatności DotPay,

  serwisem sklepu internetowego Shoplo,

  SMS API,

  kalendarzami/terminarzami – przewidujemy w najbliższym czasie.

Jeżeli uznamy, że określone integracje są często stosowane, to będziemy je dokładali. Natomiast oczywiście zawsze możliwa jest integracja na własną rękę za pośrednictwem bazy danych.

Podkreślamy, że pomimo tego, że domyślnie Logotec App Studio pozwala na tworzenie aplikacji w oparciu o relacyjne bazy danych, w rzeczywistości źródło danych może być dowolne (np. API dowolnego systemu, jak np. MS Dynamics). W wypadku takich potrzeb, prosimy o kontakt

Aplikacje dedykowane dla Twojego biznesu

Posiadamy narzędzie – Logotec App Studio – dzięki, któremu możliwe jest tworzenie aplikacji nieporównywalnie szybciej niż metodami tradycyjnymi.

Po ustaleniu potrzeb klienta tworzymy funkcjonalny prototyp rozwiązania w przeciągu kilku dni.

Nie – w standardzie każda stworzona aplikacja działają automatycznie na wszystkich popularnych systemach operacyjnych (Windows 10, Android, iOS, macOS) oraz urządzeniach (komputery, telefony, tablety).

Absolutnie nie. Ponieważ stworzenie funkcjonalnego prototypu trwa dni a nie miesiące, ryzyko inwestycyjne jest minimalne – tym bardziej, że rozbudowa o nową funkcjonalność i zmiany są szybkie i proste.

Jako Logotec Group specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji na podstawie pomysłów naszych Klientów (nie wymyślamy tych rozwiązań za naszych Klientów, ale oczywiście pomagamy/radzimy/sugerujemy, gdy takie pomysły się pojawią).

Ze stworzonych przez nas rozwiązań korzystają zazwyczaj całe firmy, nie tylko dla poszczególne działy.

Tworzymy zarówno proste aplikacje jak i małe systemy ERP  – oczywiście także CRM.