Przykładowe aplikacje

Adventure Works

Aplikacja do przekazywania zaleceń oraz rejestrowania postępów pacjentów firmy dietetycznej

Keto przewodnik

Northwind

System ERP dla niedużej firmy produkcyjnej

Management system for a large service company

Management system for a dietary company

Document management and information flow system DDM90

Store management system selling supplements (including integration with e-shop and DotPay payment system)

Contact us and describe your idea for application!

Click on the button below and arrange an interview with our expert. We will help you design your application.