Budowa Aplikacji wg Gartnera – 4 główne trendy na 2021 rok

Citizen Developer

Budowa aplikacji w 2021 roku to nie tylko nowe wyzwania, ale też i nowe możliwości. Trendy technologiczne Gartnera opierają się na koncepcji „inteligentnych przestrzeni skoncentrowanych na ludziach”. Gartner twierdzi, że chociaż w wielu przypadkach trendy nie są szeroko rozpoznawane to do 2025 roku technologie związane z tymi trendami dojrzeją i rozwiną się pod względem sposobu użycia. Zmiana może być stopniowa lub radykalna, ale przekształci każdą branżę i biznes na różnym poziomie.

Według Gartnera przedsiębiorstwa powinny wziąć pod uwagę konsekwencje tych trendów dla podtrzymania działalności i ciągłych innowacji, ponieważ  będzie to miało wpływ na ich codzienną działalność i strategię innowacji. Trendy te są ze sobą silnie powiązane i łącznie wpływają na styl życia ludzi. Dlatego Gartner umieszcza koncepcję „kombinatorycznej innowacji” w centrum swoich trendów na rok 2021.

Zobacz takżę:

Etapy Budowy Aplikacji i jak tym zarządzać

Zalety Aplikacji NO-CODE

Co to jest „inteligentna przestrzeń skoncentrowana na ludziach”?

Gartner stawia człowieka w centrum trendów technologicznych, ponieważ ostatecznie ma on decydujący wpływ on na wszystko, niezależnie od tego, czy jest klientem czy pracownikiem. Aby zrozumieć kluczowe grupy docelowe i tendencje, przedsiębiorstwa powinny skupić się na dwóch aspektach „personas” i „journeys”.

„Personas” – kluczowe znaczenie ma zrozumienie potrzeb każdej osoby, jej motywacji, preferencji, uprzedzeń,  oraz tego, w jaki sposób dana technologia lub trend wpłynie na nią. Jest to jeden z lepszych sposobów poznania, który jest używany w marketingu od lat.
„Journeys”  to z kolei „model pokazujący etapy, przez które przechodzi osoba docelowa, aby wykonać zadanie lub zakończyć proces. Kiedy przedsiębiorca definiuje „journey”, poprzez którą klient wchodzi w interakcję, może spojrzeć na proces ze wszystkich perspektyw, takich jak klient, sprzedawca, osoba wspierająca itd. Daje to możliwość dostrzeżenia problemów, nieefektywności, luk oraz potencjalne punkty do poprawy.

„Inteligentną przestrzeń” definiuje się jako „środowisko fizyczne, w którym ludzie i systemy wykorzystujące technologię współdziałają w coraz bardziej otwartych, połączonych, skoordynowanych i inteligentnych ekosystemach”. Gartner uważa koncepcję „inteligentnych przestrzeni skoncentrowanych na ludziach” jako ostateczny cel ówczesnych trendów.

Gartner w 2020 roku opublikował i zapowiedział bieżące trendy:

budowa aplikacji 2021

Sprawdź także:

6 aplikacji NO-CODE które musisz poznać

Jak stworzyć startup bez kodowania

Ok. To jakie są trendy technologiczne w budowie dzisiejszych aplikacji?

Trend 1: HiperAutomatyzacja

Gartner definiuje automatyzację jako wykorzystanie technologii do wykonywania zadań, które kiedyś opracowywał człowiek. Zaangażowanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, sprawia, że automatyzacja staje się „hiper”. Ponadto NLP może rozumieć i interpretować ludzki tekst i mowę, dokumenty oraz dane, co zwiększa zakres możliwości hiper automatyzacji. Technologie te umożliwiają automatyzację samoobsługi, ponieważ klienci wchodzą w interakcję bezpośrednio z chatbotami i wirtualnymi osobistymi asystentami (VPA), a gdy w trakcie interakcji konieczne jest jakiekolwiek zaangażowanie człowieka, chatbot może przekazać je dalej.

Zadania z zakresu hiperautomatyzacji są nie tylko operacyjne, ale mogą wymagać przemyślenia, zaprojektowania i oceny. Gartner twierdzi, że ten trend bardzo szybko stanie się rzeczywistością, w związku z czym przedsiębiorca powinien rozważyć i zautomatyzować wszystkie możliwe procesy biznesowe. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna automatyzować zadania oparte na regułach, jednak ważną kwestią jest jednoczesne zagłębianie wiedzy w zakresie automatyzacji. Oczekuje się, że te poziomy automatyzacji umożliwią ulepszone i bardziej dynamiczne doświadczenia oraz lepsze wyniki biznesowe. Technologią wspierającą jest uczenie maszynowe, a powiązane narzędzia to zrobotyzowana automatyzacja zadań i procesów oraz zarządzanie decyzjami. Gartner podkreśla, że hiper automatyzacja wymaga niezwykle elastycznych praktyk i narzędzi pracy. Zaangażowanie pracowników, zajmowanie się istniejącymi silosami i strukturami alokacji zasobów w organizacji będzie najtrudniejszym aspektem hiper automatyzacji.

Składniki HiperAutomatyzacji

Narzędzia Robotic Process Automation (RPA) mogą wspomagać pracowników operacyjnych i doświadczonych pracowników wykonujących codzienną pracę, eliminując przyziemne i powtarzalne zadania. System powinien mieć ściśle zdefiniowaną strukturę skryptów integracyjnych i sterować danymi dla projektu RPA.
Inteligentne pakiety do zarządzania procesami biznesowymi (iBPMS) mogą zarządzać długotrwałymi procesami poza RPA i obsługują cały cykl procesów biznesowych i decyzji. To zintegrowany zestaw technologii, który koordynuje ludzi, maszyny i rzeczy. Jest bardziej wyrafinowanym systemem niż RPA.

Do czego odnosi się pojęcie „cyfrowy bliźniak organizacji”?

Gartner twierdzi, że organizacje muszą opracować „cyfrowego bliźniaka organizacji”, który wizualizuje współzależność między funkcjami, procesami i kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI). Tworząc go, organizacje mogą zrozumieć, w jaki sposób różne części oddziałują na siebie i jak procesy biznesowe wpływają na tworzenie wartości.

Citizen Developer

Trend nr 2: Wielokrotne doświadczenie

Gartner definiuje wielokrotne doświadczenie jako „sposób, w jaki ludzie postrzegają świat cyfrowy, wchodzą w interakcje i kontrolują go za pomocą szerokiej gamy urządzeń i sensorycznych punktów styku”. Strategia, w której wchodzimy w interakcję ze światem cyfrowym, szybko się zmienia i do 2028 roku będziemy świadkami bardziej dramatycznych zmian. Platformy konwersacyjne, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość mieszana sprawią, że nasze doświadczenia będą multisensoryczne i wielodotykowe. Interfejsy będą musiały zrozumieć użytkownika, więc jest to przejście od ludzi ze znajomością technologii do technologii znających się na ludziach. Doświadczenie wielodotykowe obejmuje wszystkie interakcje za pośrednictwem urządzeń brzegowych, w tym tradycyjnych urządzeń komputerowych, urządzeń do noszenia, samochodów, czujników środowiskowych i urządzeń konsumenckich. Zatem „pojęcie komputera będzie się zmieniać, ponieważ wiele obiektów i punktów stanie się komputerami. Musimy jednak mieć świadomość, że jest to powolna zmiana i możemy dojść do tego punktu w 2029 roku lub później”.

Co oznacza „wciągające doświadczenie”?

Gartner skupia się na pojęciu „wciągające doświadczenie”, które jest „stworzone przy użyciu różnych technik i narzędzi programowych, w tym AR, VR, MR, wielokanałowej interakcji człowiek – maszyna i technologii wykrywania”. Liderzy biznesu powinni ocenić potencjał i wyzwania VR, AR i MR. Gartner sugeruje im zidentyfikowanie kluczowych osób docelowych i zbadanie ukierunkowanych scenariuszy. Do 2022 roku 70% przedsiębiorstw będzie eksperymentować z technologiami immersyjnymi do użytku konsumenckiego i korporacyjnego, a 25% wdroży je do produkcji. Uważa się, że 3 przypadki użycia stworzą wyraźną wartość według Gartnera:

  1. Projekt produktu i wizualizacja
  2. Serwis i operacje w terenie
  3. Szkolenie i symulacja

Z biegiem czasu platformy konwersacyjne będą bardziej integrować się ze wszystkimi wspomnianymi systemami. Głównym wyzwaniem stojącym przed platformami konwersacyjnymi jest to, że użytkownicy muszą komunikować się z większością z nich w bardzo uporządkowany sposób, co jest frustrujące przez większość czasu. Ale jeśli rozmowa może być prowadzona w sposób humanizowany, zaangażowanie użytkownika będzie łatwiejsze.

Trend 3: Demokratyzacja

Według Gartnera demokratyzacja oznacza tworzenie uproszczonego modelu dla ludzi, którzy konsumują systemy cyfrowe i wykorzystują zautomatyzowaną wiedzę wykraczającą poza ich szkolenie lub doświadczenie. W rzeczywistości jest to „demokratyzacja wiedzy i doświadczenia”, która może być specjalistyczną wiedzą techniczną (np. ML, rozwój aplikacji) lub dziedziną biznesową (np. proces sprzedaży, analiza ekonomiczna) za pomocą bardzo prostych narzędzi i doświadczeń, które nie wymagają głębokiego szkolenia. Gartner wspomina również o koncepcjach „dostępu obywatelskiego” (np. Naukowców zajmujących się danymi obywatelskimi, integratorów obywatelskich) oraz „rozwoju obywatelskiego” i „modeli bez kodu lub niskiego kodu”, które są również przykładami demokratyzacji.

Demokratyzowanie będzie dotyczyć:

  1. tworzenia aplikacji
  2. danych i analityki
  3. projektowania
  4. wiedzy

Teraz osoby spoza IT mogą mieć dostęp do potężnych narzędzi i systemów eksperckich, które umożliwiają im rozwijanie specjalistycznych umiejętności wykraczających poza ich własną wiedzę i szkolenia. To prowadzi nas do koncepcji „IT w tle”. Żyjemy w środowisku, w którym profesjonalni programiści mogą działać samodzielnie, korzystając z predefiniowanych modeli dostarczanych jako usługa. Chociaż koncepcje te nie są nowe, ostatnio dramatycznie wzrosła liczba narzędzi dla platform do tworzenia aplikacji. Gartner przewiduje „Do 2024 roku tworzenie aplikacji niskokodowych będzie odpowiadać za ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji, a do 2024 roku 75% dużych przedsiębiorstw będzie używać co najmniej czterech narzędzi programistycznych o niskim kodzie zarówno do tworzenia aplikacji IT i obywatelskich inicjatyw rozwojowych ”. Ponadto zautomatyzowane są różne funkcje programistyczne i testowe. Ciekawym przykładem jest to, że programiści AutoML firmy Google mogą automatycznie generować nowe modele bez analityka danych.

Do 2021 roku automatyzacja umożliwi analitykom danych przeprowadzanie większej liczby analiz niż ekspertom.
Do 2022 roku automatyzacja zadań związanych z nauką danych umożliwi obywatelom zajmujących się danymi opracowywanie większej liczby zaawansowanych analiz niż wyspecjalizowani naukowcy.
Do 2023 roku co najmniej 40% nowych projektów rozwoju aplikacji będzie miało w zespole współtwórców sztucznej inteligencji.
Do 2024 roku 75% dużych przedsiębiorstw będzie używać co najmniej czterech niskokodowych narzędzi programistycznych zarówno do tworzenia aplikacji IT, jak i do inicjatyw rozwoju obywateli.
Do 2025 roku niedobór naukowców zajmujących się danymi nie będzie już przeszkadzał we wdrażaniu nauki o danych i uczenia maszynowego w organizacjach.

citizen developers

Trend nr 4: Augmentacja człowieka

Augmentacja człowieka jest definiowana przez  Gartnera jako „zwiększanie ludzkich możliwości i zdolności poprzez wykorzystanie technologii i nauki”. To stare zjawisko, ponieważ technologia i nauka zawsze były wykorzystywane do ulepszania istoty ludzkiej. Okulary, aparaty słuchowe, sztuczne zęby, prasa drukarska, kserokopiarka są przykładami do ulepszania jego poznawczych i fizycznych możliwości. Ale era komputerów stała się drugą fazą rozwoju człowieka, a rozwój nowych technologii, takich jak AI, IoT, VR, można uznać za trzecią fazę. Najnowszą technologią, o której należy wspomnieć, jest CRISPR 18, edycja genomu. Innym przykładem są urządzenia do noszenia. Nauki biologiczne i bioinżynieria to dziedzina, w której pojawia się większość wyników ludzkiego ulepszania. Ulepszenie człowieka jest najlepszym przykładem kombinatorycznej innowacji. Łączy w sobie hiperautomatyzację, wzmocnioną przewagę i autonomiczne cechy.

Możemy mówić o ulepszeniu poznawczym i fizycznym człowieka, ponieważ fizyczne i poznawcze możliwości człowieka są zwiększane przez naukę i technologię, przez co podnoszona jest produktywność w miejscu pracy. Poznawcze „polepszanie” człowieka obejmuje „rozszerzoną inteligencję”, w której ludzie i sztuczna inteligencja współpracują, aby uczyć się lepiej i podejmować lepsze decyzje.

Transformacji cyfrowej nie należy rozpatrywać w oderwaniu od transformacji człowieka, ale przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę bezpieczeństwo, prywatność, zgodność, wpływ na zdrowie, etykę przy podejmowaniu decyzji dotyczących polepszania funkcji poznawczych człowieka.